Πώς κρίνετε την φετινή χρονιά στο Φαλακρό (γενικά);

3

The poll is expired.

Δηλαδή και από άποψη οργάνωσης και χιονιού (ανάλογικά και με τον φετινό χειμώνα)