Το πάλιο forum.snowreport θα επανέλθει ως ιστορικό αρχείο όταν διορθωθούν τα Ελληνικά.Σας μεταφέρουμε αύτοματα στο νέο Snow Report Forum3 όπου έχουν ήδη μεταφερθεί οι χρήστες όπως ήταν το 2018 ( οι νεότεροι έχουμε χαθεί) Αν κάνατε εγγραφή τα 2 τελευταία χρόνια θα πρέπει δυστυχώς να την επαναλάβετε την διαδικασία.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.