Ξέρει κανείς κάτι νεότερο; Πώς και δεν έχουμε πληροφορίες;