Καλά τη γκαντεμιά είναι αυτή. Ολόκληρο ΣΚ βροχή και χώμα και τώρα ΧΑΜΟΣ!!!!!!!